Thực hiện Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế trực thuộc Sở GD&ĐT Thái Nguyên và ...