Giải bóng đá Công nhân viên chức động thị xã Phổ Yên, lần thứ IV năm 2020