Hoạt động kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân