Hội khỏe phù đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, năm học 2020-2021