Lễ tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu lần thứ VI năm 2022 của Thành phố Phổ Yên