Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, trường THPT Lý Nam Đế xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin như sau:

Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website