Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường THPT Lý Nam Đế năm học 2020-2021