Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 .

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ

 
 
 

 

 

Số: 02/THPTLNĐ

V/v  thông báo cho học sinh tạm dừng          đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Phổ Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi:

Các cán bộ quản li, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Thực hiện Công văn số 236 /SGDĐT- CTTT ngày 16/02/2021 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19,  trường THPT Lý Nam Đế thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nội dung sau:

1. Cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công văn số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở GDĐT và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên, học sinh từ các địa phương khác đến nhà trường công tác, học tập phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di chuyển trong thời gian nghỉ Tết; nhân viên y tế nhà trường thực hiện phân loại người đến từ vùng có dịch Covid-19 để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

3. Đồng chí Tạ Văn Hoàn-Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, đặc điểm điều kiện của học sinh tại địa phương, đảm bảo học sinh được học, được quản lý, được kiểm tra đánh giá; thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Đặc biệt là đối với các lớp 12, các giáo viên bộ môn phải có ngay kế hoạch tổ chức dạy học thật cụ thể để hoàn thành chương trình đúng thời gian, đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp lớp 12.

4. Các tổ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh; giữa  nhà trường với BCĐ phòng chống dịch các cấp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. Khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, không nên đi ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai báo y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

5. Trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường, đồng chí Hà Văn Quyền - tổ trưởng tổ Văn phòng lập kế hoạch phun khử khuẩn, chủ động thực hiện các giải pháp an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để sẵn sàng các điều kiện tốt nhất trước khi học sinh quay trở lại trường học tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh và ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh, Sở GDĐT, Ban giám hiệu sẽ có chỉ đạo cụ thể.

6. Đồng chí Đặng Anh Đức - Tổ trưởng tổ Toán - Tin thực hiện báo cáo kịp thời, đúng quy định về BCĐ phòng, chống dịch của Sở GDĐT theo số điện thoại: 0915 456 007 hoặc 0916 529 616; 0913 167 000; Email: phongcttt@thainguyen.edu.vn.

Ban giám hiệu yêu cầu các tổ, giáo viên chủ nhiệm thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GDĐT;

- Ban Giám hiệu; Các bộ phận trong nhà trường;

- Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lam

 

Nguồn: thptlynamde.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 39
Tháng 10 : 1.941
Năm 2021 : 14.098