Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023

SỞ GDĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ

 

Số: 15/TB-THPTLNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

   Phổ Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lý Nam Đế

Năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của Điểm thi trường THPT Lý Nam Đế;

Căn cứ Kết quả phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Lý Nam Đế năm học 2022-2023 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên;

TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ THÔNG BÁO

1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023: Thí sinh có điểm thi tuyển lớn hơn hoặc bằng 15,5 điểm (≥ 15,5).

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu của Sở GDĐT Thái Nguyên): Từ 20/6/2022 - 29/6/2022.

3. Thời gian trả hồ sơ thí sinh: Từ ngày 21/6/2022 đến 25/6/2022.

4. Thời gian tập trung thí sinh trúng tuyển: 7 giờ 00, ngày 13/7/2022.

 

 

Nơi nhn:

- Websile (t/b)

- Dán TB ti Trường

- Lưu: VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hương Lam

 

Tác giả: Trường THPT Lý Nam Đế
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 37
Tháng 07 : 271
Năm 2022 : 12.430