Thông báo về khung thời gian tới trường và tan trường từ 7/9/2021 của học sinh khối 10, 12

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-THPTLNĐ

       Phổ Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về khung thời gian tới trường và tan trường của học sinh khối 10, 12

Năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Công văn số 1997/SGDĐT-CTTT-PC ngày 06/9/2021 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc quán triệt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 1408/CV-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thị xã Phổ Yên về việc tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên;

Trường THPT Lý Nam Đế thông báo về đến toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh khung thời gian tới trường và tan trường buổi sáng của học sinh khối 10, 12 như sau:

1. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 07/9/2021.

2. Thành phần: Học sinh khối 10, 12.

3. Khung giờ cụ thể tới trường và tan trường.

 

Khối

Thời gian đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp

Thời gian truy bài

Thời gian vào tiết 1

Thời gian tan trường hết tiết 4/ tiết 5

12

6h15- 6h30

6h45

7h00

10h20/11h10

10

6h30-6h45

10h30/11h20

 

4. Quy định cụ thể

- Đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông tin tới phụ huynh và học sinh về các khung giờ trên để tránh tập trung đông người khi học sinh tới trường và tan trường. Trong các giờ ra chơi học sinh không được tập trung đông trên sân trường.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt công tác phòng dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 1950/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 30/8/2021 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường.

- Khi có hiệu lệnh hết giờ (tiết cuối) giáo viên bộ môn dạy lớp 12 cho các em ra khỏi lớp còn giáo viên bộ môn dạy lớp 10 tiếp tục quản lý học sinh cho đến khi có hiệu lệnh trống tiếp theo thì cho các em ra khỏi lớp. Khi học sinh tan trường ra về yêu cầu không tập trung tại sân trường, cồng trường để tránh ùn tắc và tập trung đông người.

- Đoàn thanh niên phối hợp với Bảo vệ nhà trường chịu trách nhiệm quán triệt và đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm các quy định trên.

 

Nơi nhận:

- BGH, Tổ CM (tổ chức th/h)

- Đoàn TN, VP, GVCN (th/h)

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lam

 

 

 

Nguồn: thptlynamde.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 39
Tháng 10 : 1.942
Năm 2021 : 14.099