Thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch covid -19

Thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch covid -19

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LÝ NAM ĐẾ

 

 
  
 

Số: 03/THPTLNĐ

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch covid -19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Phổ Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:       - BCH Công đoàn, BTV Đoàn, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng;

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Bậc phụ huynh học sinh và học sinh.

 

Thực hiện công văn số 380/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 171/SGD ĐT-CTTT ngày 28/01/2021 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid -19, trường THPT Lý Nam Đế yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, nắm bắt thông tin và lập danh sách những cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân có lịch trình liên quan đến vùng dịch (tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh) từ ngày 14/01 đến ngày 28/01/2021 hoặc những người có tiếp xúc với các trường hợp ghi nhiễm Covid -19 đã được các cơ quan chức năng thông báo tới nhà trường trước 15 giờ 00 ngày 29/01/2021 cụ thể như sau:

 - Phụ huynh, học sinh báo thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp; các đồng chí GVCN tổng hợp báo cáo đ/c Lê Thị Thành trước 15 giờ 00 ngày 29/01/2021.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên báo trực tiếp đ/c Lê Thị Thành.

- Đồng chí Lê Thị Thành tổng hợp báo cáo Sở GDĐT trước 16giờ 00 ngày 29/01/2021 (Có biểu mẫu kèm theo).

2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế.

 

Nơi nhận:

- BGH (c/đ);

- Như kính gửi;

- Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lam

 

Nguồn: thptlynamde.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 39
Tháng 10 : 1.939
Năm 2021 : 14.096